Privacy en Veiligheid

Bestelproces

Dit is de website van Belvon

Ons bedrijfsadres is - Wichmanlaan 45 Lienden

Ons postadres is - Wichmanlaan 45 Lienden

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is - 11061214
Ons B.T.W.-nummer is - NL168370797.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. 
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij 
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert 
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan 
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt 
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie) 

Deze informatie wordt gebruikt 
- om de inhoud van onze website te verbeteren 
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site 
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden 
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) eteren 
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site 
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden. 

Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met derden op internet. Zij hebben van ons toestemming gekregen om advertenties te plaatsen op onze webpagina’s. Als u een bezoek brengt aan onze site, kunnen die derden op internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam, uw IP-adres. 
Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van: 
Cleafs : www.cleafs.nl 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ? 
--------------------------------------------------------------- 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen Per email: info@belvon.nl. 

Over communicatie per e-mail 

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. 
Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. 

Over communicatie per brief 

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.. 

Over communicatie per telefoon 

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt. 

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl. 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.